Ανακοινώσεις

Περισσότερα »


Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής


Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει οργανώσει και θέσει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2016) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 141/12-4-2016) και την Πρυτανική Απόφαση 211/16-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 2588/Β’/26-7-2017).

Το πρόγραμμα του ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην κατάκτηση ειδικών καλλιτεχνικών, ερμηνευτικών και επιστημονικών δεξιοτήτων στον χώρο της Μουσικής και στις επιμέρους κατευθύνσεις και ειδικεύσεις που υλοποιεί και ειδικότερα:

 1. στη μουσική-ερμηνευτική πραγμάτωση επιμέρους καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, που θα βασίζεται στην κατάκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνικών ικανοτήτων, καθώς και στη μουσικολογική διερεύνηση των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, με τη συνεκδοχική  ανάπτυξη και των επιστημονικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, στα γνωστικά πεδία που εμφαίνονται μέσα από το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ,
 2. στην προπαρασκευή καλλιτεχνών υψηλού επιπέδου, με παράλληλη επιστημονική κατάρτιση, για καλλιτεχνική πραγμάτωση της μουσικής τέχνης σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, καθώς και καλλιτεχνική, διδακτική και άλλη απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και
 3. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου καλλιτεχνικές, επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε καλλιτεχνικά ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

 i. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής,με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

 1. Σύνθεση
 2. Διεύθυνση Ορχήστρας
 3. ΔιεύθυνσηΧορωδίας
 4. Όργανα συμφωνικής ορχήστρας: Ειδικεύσεις Βιολιού, βιόλας, βιολοντσέλου, κοντραμπάσου, φλάουτου, κλαρινέτου, όμποε, φαγκότου, κόρνου, τρομπέτας, τρομπονιού, τούμπας, άρπας, κρουστών
 5. Πιάνο: ειδικεύσεις: σολίστ, μουσικής συνοδείας (Lied, Korrepetition, Continuo) και μουσικής δωματίου
 6. Κιθάρα
 7. Μονωδία
 8. Ερμηνεία παλαιάς μουσικής

 

ii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

 1. Παραδοσιακό Τραγούδι
 2. Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα
  • ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις: ταμπουράς, λαούτο, πολίτικο λαούτο, ούτι, μαντολίνο, κανονάκι, σαντούρι-τσίμπαλο, πολίτικη λύρα, λύρα Μακεδονίας-Θράκης, λύρα Αιγαίου (κρητική-δωδεκανησιακή), ποντιακή λύρα, λαϊκό βιολί, μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα
  • ΑΕΡΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις: φλογέρα-σουραύλι, νέι, άσκαυλος (τσαμπούνα-γκάιντα), ζουρνάς, λαϊκό κλαρίνο, λαϊκό ακορντεόν
  • ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ: παραδοσιακά κρουστά (ενδεικτικά: τουμπελέκι νταούλι, ντέφια)

 

iii. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Jazz Μουσικής & Νέες Τεχνολογίες, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:

 1. Σαξόφωνο
 2. Πιάνο
 3. Κιθάρα
 4. Μπάσο
 5. Τύμπανα
 6. Φωνή

 

iv. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Ψαλτικής Τέχνης


Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.


Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής"

Καθηγητής Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης